PARTY

FREAKER

WE ONLY NEED MUSIC TO SURVIVE

Privacy Verklaring

Als lid kan je privileges verwerven. Dit kan je doen door de Partyfreaker te promoten (zichtbaar aantonen) of door een lidmaatschap te kopen.

Hieronder vind u de richtlijnen aangaande de privacy verklaring.

Partyfreaker streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze leden en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.


Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze website moet u meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, en e-mailadres. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u toegang tot onze website te kunnen verschaffen. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen.


E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw aanmelding te kunnen bevestigen en voor klachten en of opmerkingen. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen van Partyfreaker als u dat heeft aangegeven tijdens uw aanmelding.


Beveiliging
Partyfreaker besteedt veel zorg aan technische vormen van beveiliging van uw gegevens. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor derden.


Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer door middel van cookies geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.